Fundacja Oddech Życia – organizacja działająca na rzecz edukacji pacjentów z mukowiscydozą (CF) oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat tej choroby.

Częścią Fundacji jest ogólnopolski portal https://OddechZycia.pl oraz skupiona wokół niego największa polska społeczność chorych na CF.

Fundacja jest organizatorem w Polsce Międzynarodowego Dnia Wiatraczka dla słonych dzieci oraz ogólnopolskiej akcji  „Mukoszkoła – szkoła przyjazna chorym na mukowiscydozę”, współdziała z organizacjami międzynarodowymi, jest członkiem europejskiego stowarzyszenia mukowiscydozy „CF Europe”.